Бартоломю

Description:

Грозничък старец, на когото беше изгоряла кръчмата. Понеже, освен че е грозен, е стар и немощен, се движи навсякъде с голямата си внучка Заза Бартоломю. Видимата му възраст е около 60 години.

Bio:

Първоначално обвиянваше друг ханджия от града – Юрослав Домотори, като твърдеше че му е подпалил кръчмата нарочно.

В процеса на разследване на ситуацията се оказа, че кръчмата му не е била запалена от ханджията, а вероятно е пострадала поради заразата от гремлини, която беше плъзнала из града.

След премахването на проблема с гремлините беше компенсиран с част от гремлинското съкровище за изгорелия бизнес. Играчите не знаят дали е започнал да строеж на нова кръчма и изобщо какво е станало с парите – не са немирили за нужно да се поинтересуват.

Бартоломю

Serving the Countess gnikolaev612