Колдан от Гората

Description:

Старец, който мирише не особено добре и му личи, че е прекарал повечето си живот на студ и влага. Движи се с голяма кафява мечка. Грижи се за Рибешката гора. Видима възраст 55-60 години

Bio:

Участва в друидското сборище на Рибешката гора. Един от тези, които се грижат гората да е необезпокоявана. Запозна се с играчите на моста в гората, когато те убиха двата големи прилепа.

После ги придружи на фестивала на Черните Менхири по случай лятното слънцестоене и по пътя им при Речния крал и през гората, когато бяха заедно с Малвина и нейните рицари.

Колдан от Гората

Serving the Countess gnikolaev612