Tag: Кехлибар

Results

  • Бартоломю

    Първоначално обвиянваше друг ханджия от града - [[:inkeeper2 | Юрослав Домотори]], като твърдеше че му е подпалил кръчмата нарочно. В процеса на разследване на ситуацията се оказа, че кръчмата му не е била запалена от ханджията, а вероятно е …

  • Юрослав Домотори

    Играчите се запознаха с него докато разследваха пожара в кръчмата на [[:innkeeper1 | Бартоломю]]. Този беше обвинен, поради сприхавия си нрав и конкурентната си позиция на пазара, за подпалвач. Това не се оказа вярно, тъй като, докато бяха в кръчмата му …

  • Балтазар Гаш

    При малкото комуникация, която са имали с него играчите откриха, че забави събирането и изплащането на годишните данъчни налози от града на графиня Ингвилд. Видяха, че се отнася зле със затворниците и начинът му на разрешаване на проблемите е да изтръгне …