Tag: благородник

Results

  • Балтазар Гаш

    При малкото комуникация, която са имали с него играчите откриха, че забави събирането и изплащането на годишните данъчни налози от града на графиня Ингвилд. Видяха, че се отнася зле със затворниците и начинът му на разрешаване на проблемите е да изтръгне …

  • Малвина Козвик

    Играчите се запознаха с нея, когато тя дойде, придружена от четирима рицаря - сър Амадей, сър Кибор, сър Лукас и сър Ярек, в каретата си на северната граница на Източни дълбини. Те я ескортираха до замъка на графинята, като по пътя се отбиха на празника …

  • Сър Ясвади Черна Вода

    Играчите се запознаха, когато той донесе новината, че Малвина ще минава през земите на Ингвилд. Ингвилд изпрати него и играчите да посрещнат графската дъщеря и да я ескортират през земите. Поради недоразумение те тръгнаха без него и той трябваше да ги …